Ngành dầu nay vượt trội

Liệu dầu có tăng trong những phiên sắp tới

Có nhé. Xu hướng tăng rõ, tiền vào quyết liệt. PVS chung tàu với bác 1 ít đây :smiley:

Mình tranh thủ xúc PTS penny, EPD 1,7k, giá có 11. Đợi x2 TK