Nhận định thị trường 19/11: hậu đáo hạn phái sinh - dòng thép yếu thế!

, ,

🌟NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 19 - 11:

  • Hậu đáo hạn Phái sinh!

  • Dòng thép yếu thế - Nên xử lí như thế nào?

  • Danh mục cổ phiếu HOT?


💥Lưu ý đây chỉ là kết quả tham khảo, theo quan điểm cá nhân của tôi. Không có bất kỳ khuyến nghị mua bán thao túng cổ phiếu trong video này.

🌟Link youtube nhận định thị trường: https://youtu.be/z3iPA94mXd4

💥Hỗ trợ mở tài khoản và tư vấn đầu tư

💥Trần Tấn Phát - ID 6152 - VPS_HCM

#nhandinhthitruong #chungkhoan

#cophieu #VPS