Nhận định thị trường cho phiên thứ 2 và tuần mới

Hiện các công ty chứng khoán nguồn vay mảrgin khá là căng
Cũng như các dấu hiệu của việc TT có thể điều chỉnh là có thể xảy ra
Các báo cáo tài chính đã ra gần hết, họp quốc hội xong, FED và ECB xắp họp nhìn chung bối cảnh TT không phải quá thuận
Tuy nhiên vẫn sẽ có những cổ phiếu mạnh và câu chuyện tăng trưởng sáng ở phía trước
Mấu chốt là tỉa cỏ trồng hóa đi săn lùng các cổ phiếu đó