Nhận định thị trường tuần 1-5/8/2022

,
  • Vùng trend của VN-Index là khu vực 1.180 – 1.193 điểm.
    Khuyến nghị NĐT mua theo kỷ luật trong vùng trend này.
    Trend vẫn giữ thì yên tâm chọn hàng và tiếp tục nắm giữ.

  • Vùng cản của chỉ số hiện tại là khu vực 1.220 – 1.225 điểm. NĐT chú ý chốt hàng trong trường hợp VN-Index không vượt được vùng cản nêu trên.

  • Một số cổ phiếu có dòng tiền đáng chú ý: CII, LPB, HCM, GEX, VIX, HHV.

• LPB: Vùng mua 14 - 14.7
Target 1: 16
Target 2: 16.8 -17
Stoploss: thủng vùng mua 14.
• CII: Vùng mua 19 – 19.5
Target 1: 22 – 22.5
Target 2: 25 - 25
Stoploss: thủng vùng 18.5 – 19
• HHV: Vùng mua: 13.4 – 14.2
Target 1: 16 – 16.5
Target 2: 18 – 18.35
Stoploss: thủng vùng 13.4
Chúc các NĐT tuần mới giao dịch thành công!
Em Quyền SSI: 0789.240.699