Nhận tin chuẩn giá đáy NVL là 20.4. Mua mạnh và lời 40%

Cổ phiếu NVL giảm mạnh thì nó sẽ lên mạnh như CEO, DIG

Mua giá đáy 20.4 với NVL

Doanh nghiệp đang có kế hoạch đánh lên

chiều ngày 25-11, NVL tăng trần

1 Likes

Hôm nay hoặc thứ 2 tuần sau, như con L14 tăng 120% thì ngon

chưa đâu chú em

ngày 28-11 là đáy rồi

chúc mừng bắt đáy NVL giá 19.05

Nay tím ngay phiên sáng

1 Likes

vui quá

Chuẩn chưa

Dòng tiền vào nhiều

NVL ngon quá

Ngon gì bác, có vẻ như lượng bắt đáy chốt lời bỏ chạy ghê quá

còn tăng 2 phiên nữa

có niềm tin vào NVL