Nhìn hình đoán cổ :))

AE nhìn là biết cổ nào rồi chứ :grinning: