NVL, PDR - Bắt dao rơi không

,

Thay vì chỉ trích thì nên công nhận đi bác :slight_smile:

Đang ăn lệnh PDR

bác đc quá. Gút boy

1 Likes


Phỏng vấn chứng sĩ bắt sàn NVL

Thứ 1: Tôi không thích phân tích nó xấu khi giá nó chưa giảm vì tôi không thích thế. Tôi có đc trả tiền đâu mà tôi phải nói trước. Tôi biết thừa đó nên tôi ms không đầu tư nó từ giá 70 và tôi cảnh báo gia đình và bạn bè tôi. Mắc gì đi chém gió công khai rách việc

Thứ 2: Tôi phân tích như này để cảnh báo người khác vào bắt dao cổ phiếu này. Nếu có giải cứu cx đừng vào thế thôi

1 Likes

Ngày thứ 5, 11h đến 13h30 xem được kết quả :smiley:

Đúng. Khả năng là các tổ chức tài chính cứu giá tạm thời để neo giá phân phối dần cho người khác thôi. Cno ko cứu tạm thế thì cno cx đi bụi

1 Likes

Thứ 1: Theo em điểm khác biệt là khi ai thấy đẹp thì mình chê xấu, ai chê xấu mình khen đẹp. Chứ ai cũng thấy xấu vào chê xấu thì ngang vuốt đuôi :slight_smile: Nếu đã phân tích, chia sẻ công khai mà cần được trả tiền mới nói thì tốt nhất bác bỏ cái viết bài phân tích đi
Thứ 2: Xấu hay đẹp quan trọng là kiếm được tiền, tùy theo quan điểm mỗi người, lại nói về câu chuyện FLC, có ai thấy FA nó đẹp không? Sao giá phi từ 4 lên 24? Nếu bác chê xấu thì tương lai lúc nào cũng đứng ngoài nhìn những cổ phiếu xấu tăng tương tự FLC :slight_smile:

Phân phối hết trên đỉnh rồi cụ ạ :smile: về dưới này mà còn bảo phân phối thì em cũng lạy cụ

Tôi chê xấu. Tương lai nó còn xấu nữa. Về 10k mà tình hình nợ nần ko thay đổi thì vẫn là xấu. Tôi thích phân tích lúc nó xấu thì ai cấm tôi được. Tôi bảo nó xấu nữa thì kệ tôi. Bao giờ tôi thấy ổn thì tôi hô. Sân si gì? Mọi người hô bắt đáy, tôi bảo không nên, kệ tôi. Tôi dí súng vào đầu ông bắt ông không được mua hay sao? Còn ông thích tôi phân tích nó xấu từ lúc nó đẹp lung linh ấy thì tiền nhé. Tôi hô công khai thằng nào đó lại vu tôi là tung tin đồn thất thiệt thì sao. Ai bảo vệ tôi ::))

Ai hô bắt đáy thế cụ? Còn cụ thích hô lúc nào thì cụ hô, nhưng tôi ghét mấy ông vào vuốt đuôi. Giá lên khen đẹp như tiên, giá xuống thì chê lởm

PDR chắc về quanh 10k

Tôi đã bao h khen NVL đẹp như tiên?