OCB - Đối mặt với nhiều thách thức ở phía trước

Điểm nhấn đầu tư

Luận điểm: Chúng tôi lặp lại khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu OCB, với giá mục tiêu 1 năm là 19.700 đồng/cổ phiếu (điều chỉnh giảm từ giá mục tiêu trước đó là 23.200 đồng/cổ phiếu) do: (1) lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán bị suy giảm; (2) dư nợ cho vay các chủ đầu tư bất động sản vẫn còn tương đối cao, và (3) giảm P/B mục tiêu xuống 1,05 lần do lợi nhuận và ROE thấp hơn kỳ vọng.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận trước thuế của OCB gây thất vọng khi giảm 34,6% so với cùng kỳ và chỉ đạt 1,7 nghìn tỷ đồng. Mặc dù thu nhập lãi thuần tăng 20,4% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng tín dụng đạt 9,8%, nhưng khoản lỗ từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh đã ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận cốt lõi của Ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu giảm 21 bps so với quý trước xuống 1,96%, tuy nhiên vẫn còn cao hơn nhiều so với con số 1,32% của quý 4/2021. Chất lượng tài sản suy giảm dẫn đến việc ngân hàng phải trích lập thêm dự phòng tín dụng khiến cho chi phí dự phòng tăng 42,8% so với cùng kỳ lên 562 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022. Dư nợ tái cơ cấu giảm 29,5% so với đầu năm, xuống 2,2 nghìn tỷ đồng.

Quan điểm ngắn hạn: Chúng tôi duy trì quan điểm trung lập đối với cổ phiếu OCB trong ngắn hạn, do lợi nhuận trước thuế được dự báo tăng trưởng ở mức khiêm tốn khoảng 11% so với cùng kỳ trong 6 tháng cuối năm 2022.

Rủi ro giảm giá đối với khuyến nghị của chúng tôi: Chất lượng tài sản giảm sút, cùng với chi phí tín dụng gia tăng. Lợi tức trái phiếu tiếp tục leo thang.

Yếu tố hỗ trợ tăng giá: Hạn mức tăng trưởng tín dụng được nới cao hơn dự kiến, và nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ hơn.

Định giá và khuyến nghị

Khuyến nghị TRUNG LẬP. Giá mục tiêu: 19.700 đồng/cp.

Báo cáo chi tiết

2 Likes

bank giờ chả còn gì để chơi

Nghe nói OCB mất mảng buôn trái phiếu, chi còn lãi vay… nên động lực lời 2023 ít ?!!

Nhưng quan trọng là OCB có lọt mắt xanh của lái hay k thôi

(Lái = NN, tự dianh, quỹ, cá mập ….)

khuyến nghị của chúng tôi là mang tiền về cho mẹ…