Phá 1200

A e cổ vũ đê.

Cứ hô phá là nó quay đầu. Cứ để tự nhiên thôi.

2h rồi vẫn chưa phọt nhỉ

Hôm nay vượt được k

Ngon rồi :grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes:

Mai 1250

1 Likes

Cái màng 1k2 dai quá
Đục mấy tháng mới thủng

Tây đứng ngoài sốt ruột lắm🤩

Việc gì khó cứ để F0 lo :money_mouth_face::money_mouth_face::money_mouth_face:

1 Likes

Hay

  1. Cụ ăn gì em cúng, phán như thần, nay chắc cả nhà đều vui. 2. Hy vọng cụ đúng tiếp chứ nay em mới vào hàng :smiling_face_with_three_hearts: