Phiên chiều 28.5

Tiếp diễn tăng theo đà.
Các mốc 1316,7 1317,3 và high Index 1319,7 ngó … tốt đó.
Trong nỳ mốc 1319,7 là vùng cao (high) Index ngày qua …

Mười ba hai ba … mốc NaK “bấm” test cho ngày hum qua …

Tự nhiên kh/cự => làm HT nhịp chỉnh sau khi Index test đỉnh ngày … 1319,7 ha ha.

STB, suỵt …

Nay SIÊU khi ko dự ĐƠ bảng. Hình như FPT chỉnh sửa bấy nay … ha ha!

Hose khớp > 22,5k tỉ / Index test ngọt 1320,x điểm!

Ba sàn khớp vượt MỘT TỈ

Tiền Âu châu = 27,6 k tỉ VND ha ha.

ĐƠ … rồi!