Phiên mai 19/5_ Đảo chiều tăng+ Bốn sàn dậy sóng

Theo hệ tâm linh thì ngày mai là ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo( ngày xấu), đấy, ngày xấu,chẳng phải ngày đẹp nên ở nhà và tập trung đánh chứng là lành nhất đúng không các bác, dòng tiền cuồn cuộn của các chứng sĩ sẽ làm cả 4 sàn bung nóc. Do đó việc nên làm là: giao dịch, nạp tài

Theo hệ kỹ thuật thì sóng Eliott của các Index vẫn còn ngon lành,và mai là ngày đảo chiều.

Đề cử dòng dẫn sóng: Dòng chứng khoán

Mai tím hết

1 Likes

Màu mộng mơ😅

Húng quá là A lôi cái xà lỏn xịn màu Huệ ra mặc đấy

:see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

1 Likes

:beer: bác mập ơi

1 Likes

Bốn sòng đầy sán

1 Likes

:grimacing::grimacing::joy::joy:

1 Likes

sóng đâu chưa thấy nhỉ

1 Likes

Bác phải nhắm mắt và cảm nhận mới được, nhìn bằng mắt thường không thấy đâu​:joy::joy::joy:

1 Likes

:rofl:
Sóng ở đáy Sông

1 Likes

Đáy sông là nơi chứng sĩ bị vùi xanh rêu​:grimacing::joy::joy::grimacing::joy::joy: