Phương Pháp Xử Lý Hàng Kẹt

1 Likes

DIG - Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Ước lợi nhuận trước thuế năm 2021 của doanh nghiệp đạt khoảng 1.200 tỷ đồng, hoàn thành 83,1% kế hoạch đề ra. Về nguồn vốn, DIG cho biết đến năm 2025 vốn điều lệ doanh nghiệp sẽ đạt khoảng 10.000 tỷ đồng. Hiện tại, doanh nghiệp đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ, ESOP. Vốn điều lệ của doanh nghiệp tính đến tháng 11 khoảng 4.998 tỷ đồng.

BCG - CTCP Bamboo Capital - Dự kiến phát hành 5 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng. Kỳ hạn 5 năm, lãi suất tính cho hai kỳ tính lãi đầu tiên là 11,5%/năm và bằng lãi suất tham chiều tại kỳ tính lãi đó cộng biên độ 6%/năm trong các kỳ tính lãi tiếp theo. Lãi được thanh toán 6 tháng/lần. Dự kiến trái phiếu sẽ được chào bán từ quý 4/2021 đến quý 1/2022, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt (TVC): Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt đã bán 10 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 21.484.163 cp (tỷ lệ 20,74%). Giao dịch hiện từ 8/11 đến 12/11/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu TVC, ông Nguyễn Tiến Sơn, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán 288.500 cp trong tổng số 519.300 cp (tỷ lệ 0,5%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/11 đến 21/12/2021. Ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán 500.000 cp trong tổng số 2.881.515 cp (tỷ lệ 2,78%) đang sở hữu.

1 Likes

cám ơn bạn

1 Likes

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG): Amersham Industries Limited đã mua 800.000 cp, Vietnam Enterprise Investments Limited đã mua 200.000 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 13 quỹ liên quan từ 268.193.201 cp (tỷ lệ 5,9959%) lên 269.193.201 cp (tỷ lệ 6,0183%). Giao dịch thực hiện ngày 22/11/2021.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB): Bà Đỗ Quỳnh Anh, con ông Đỗ Anh Tú – Phó Chủ tịch HĐQT – đã mua 1 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 34.963.021 cp (tỷ lệ 2,98%). Giao dịch thực hiện ngày 17/11/2021

CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVB): Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt đã bán 1.195.60 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch từ 5.716.891 cp (tỷ lệ 5,36%) xuống 4.521.291 cp (tỷ lệ 4,24%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 18/11/2021.

Tiếp đó Tùng Trí Việt đăng ký bán tiếp 4.516.500 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/11 đến 22/12/2021.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SSB): Ông Lê Tuấn Anh, con bà Lê Thị Nga – Phó Chủ tịch thường trực SeaBank đã bán 2 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 39.099.833 cp (tỷ lệ 2,6446%). Giao dịch thực hiện ngày 17/11/2021.

CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH): CTCP Cánh đồng Xanh đã bán 500,.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 500.000 cp. Giao dịch thực hiện từ 21/10 đến 19/11/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu HAH, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 4 quỹ liên quan từ 2.918.000 cp (tỷ lệ 6,157%) xuống 2.818.000 cp (tỷ lệ 5,946%). Giao dịch thực hiện ngày 19/11/2021.

CTCP VTXD Vipco (VIP): Ông Nguyễn Đình Tuấn, Thành viên HĐQT, đã bán 107.300 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 23.755 cp. Giao dịch thực hiện từ 21/10 đến 19/11/2021.

CTCP Du lịch dịch vụ Hà Nội (TSJ): CTCP Intimex Việt Nam đăng ký bán toàn bộ 3,5 triệu cp (tỷ lệ 4,68%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/11 đến 23/12/2021.