Sáng nay cắt trim IPA sớm chuyển qua dòng bank, ơn các thánh!

,

Hôm đu đỉnh IPA nay phải cắt, tuy đau nhưng cắt sớm cũng đỡ thiệt hại, múc luôn dòng bank, dự chiều về 1500, ai ngờ múc xong lại trần thế này. Hàng về có phải cắt trim hay không thì chưa biết.

1 Likes