Siêu cổ phiếu chia cổ tức tiền kỉ lục 70%, mà vẫn tăng trưởng mạnh

Các cụ có biết cổ phiếu nào không?

INN chứ gì :v

NSC cụ nhé, cổ tức tiền 70%.

NSC cổ tức tiền 70%, pe chỉ 7, giá cổ phiếu vẫn ở vùng 2018 chưa hề tăng mạnh như hầu hết cổ phiếu trên thị trường. Đồng thời năm 2022 cũng kế hoạch tăng trưởng mạnh.

HMC 75% đó

Cổ chu kỳ khó duy trì được tăng trưởng, và cổ tức khi đã đạt đỉnh chu kỳ. Năm ngoái LN đột biến do đạt đỉnh chu kỳ, nên tăng trưởng nam nay là cực khó khắn.

So với đáy năm 2020 thì HMC đã tăng giá cổ phiếu 3 lần => Rất khó tăng tiếp.

NSC tăng từ đáy mới có 60%, còn chưa vượt đỉnh quá khứ năm 2018, chạy sau thị truowngf khá nhiều.

Quý 1 HMC giảm hơn 3 lần rồi. => Cổ giảm trưởng thế này thì vứt đi rồi.

Xem ra HMCer các cụ nhốt sạch hàng rồi nhỉ, chẳng chịu lôi ra đạp luôn =)))

Sắp về đỉnh cũ, đúng là siêu phẩm