Siêu cổ SDA

Siêu cổ sẽ quay lại và lợi hại hơn xưa!
hành trình bắt đầu cùng chủ tịch nào! múc anh em. cơ hội x2 là bình thường, từ 2x.
Ngày cuối chủ tịch múc là ngày 9/6. cơ hội chỉ còn 6 ngày nữa nhé mn!

sda 2x quá rẻ rồi, giá giảm từ 75 về 21.x quá rẻ, múc húc!