Tán Cổ phiếu

Mình tạm ví von thế này
CP là 1 cô gái khi cô ý đẹp hoặc được lăng xê thành hoa hậu hoặc người mẫu có giá cao , khi phốt hoặc già thì giá thấp hoặc thành cát bụi thì ko bằng tờ giấy, tương lai có hy vọng thành siêu mẫu thế giới thì giá n lần​:face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth: ý các bác dư nào