Tạo đà để kéo phái sinh chăng

:white_check_mark: :white_check_mark: ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN - NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 16/11 - BIẾN ĐỘNG MẠNH TRƯỚC NGÀY ĐÁO HẠN - DÒNG TIỀN TÌM NƠI TRÚ ẨN

  • Thành Quách Stock là nơi chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm đầu tư cùng những nhận định xung quanh Thị trường chứng khoán Việt Nam.
  • Nhận định thị trường ngày 16/11
  • Thị trường phân hoá
  • Phân tích cụ thể từng nhóm ngành
  • Mọi thắc mắc về chủ đề trên sẽ được giải đáp trong phần bình luận ở phía bên dưới.