Theo dõi xu hướng vni hàng ngày từ mms và siêu cổ hàng tháng!

Tuần nay vni vận động khá nét, vượt đỉnh thuyết phục.
Căn tuần sau chốt lãi bớt để vni test lại hỗ trợ 1200. Siêu cổ tiếp theo là cp nào? Chi tiết tại.