Thị trường chuẩn bị có biến, một siêu cổ phiếu tích lũy 3 năm lợi nhuận hàng tỷ usd mà giá chưa tăng?

Hiếm gặp, duy nhất chu kỳ này chỉ có 1 mã khi 3 năm qua VHM tăng trưởng từ 2000 tỷ lên lợi nhuận 30.000 tỷ tăng 15 lần
Giá cổ phiếu chưa tăng tương xứng
image

image