Thị trường downtrent

thị trường tăng quá nóng đã bước vào downtrent dài hạn, cổ đã trên đỉnh cả rồi, thoát nhanh được giá tốt

hiện tại blu giá đang nhân 3-4 lần cả rồi, ko còn rẻ nữa

Down trên vậy qua hàng hóa đánh luôn hai chiều

sập ròi

nằm sàn nhiều quá