Thơ ca

ngày đó vì em bảo yêu màu tím,

nên tôi mới chơi chứng

mà ai ngờ vào toàn màu đỏ

nên em cũng bỏ tôi luôn,

2 Likes

:joy:
mặc sip tím em lại về