Tín hiệu đảo chiều trong PTKT

  • ĐIỂM YẾU – SOW (Sigh of Weekness): là một khái niệm chỉ sự suy yếu của lực cầu (kiệt sức sau một đoạn leo dốc) hay nói cách khác đó là sự mạnh lên của lực cung trong xu hướng tăng. Thể hiện nổ lực lớn nhưng kết quả nhỏ (tốn quá nhiều sức để đẩy giá lên nhưng không thành do lực cung quá mạnh). Một tín hiệu đảo chiều phổ biến.

  • Còn được gọi là Upthrust theo VSA. Thân nến ở đây đặc biệt nhỏ nhưng đi kèm khối lượng cực cao.

  • Thân nến nhỏ thì khối lượng phải nhỏ, ở đây thân nến nhỏ nhưng khối lượng lớn thể hiện sự bất thường giữa tâm lý và hành vi của NĐT. Nó cho thấy lực cung đang lớn hơn lực cầu và cho tín hiệu có thể giảm giá trong tương lai.

  • Vị trí xuất hiện: xu hướng tăng.

  • Nến: là các cây Doji hoặc Doji chân dài.

  • Volume: Khối lượng cao.

*** NOTE: Trong xu hướng tăng hay xu hướng giảm mà giá và khối lượng đồng thuận thì xu hướng tăng/giảm sẽ tiếp diễn cho đến khi xuất hiện sự bất đồng thuận (thân nến to – khối lượng nhỏ, thân nến nhỏ - khối lượng to