Tin vui: Nhu cầu và giá bật tăng, xuất khẩu cao su - “vàng trắng” lập kỷ lục mới

GVR chiến thôi