TMT cổ tức 20% kế hoạch 110 tỷ LN

Có tài liệu ĐHCĐ TMT rồi

AE vào tham khảo nhé

Hàng cô đặc, doanh số bán xe tốt, lợi nhuận đang lên ae nhé

TMT sẽ tham gia BDS

1 Likes

Chúc mừng AE TMT nhé

Chúc mừng cổ đông TMT

Bác có tin gì vụ sản xuất xe điện chưa

Chờ ĐHCĐ bác ah. hình thức chắc làm như xe xăng, các đối tác từ TQ và Ấn Độ chuyển sang

1 Likes

TMT hàng ngoài ít, lên mấy cũng dc, điển hình siêu game

doanh thu, ln đều tăng, ra tin quý 1 so với cùng kỳ còn ngon nữa, bất động sản mua từ 2017 giờ chắc x2 rồi, nói chung đang rẻ hơn giá trị thật, chart lại đẹp nữa

Hàng chất lượng

chúc mừng ae

Anh em lồi mồm với TMT

AE ai còn giữ TMT ko, chúc mừng AE nhé, vượt bão vượt đỉnh nhé

TMT giờ là KCN và bán xe mạnh ae nhé

hàng hiếm ae nhé

Chúc mừng AE có siêu cổ phiếu

3 trần ae nhé

Chúc mừng ae 4 trần nhé

Chúc mừng TMT ký kết hợp tác chiến lược với GM moto nhé

Lại thêm 1 trần, chúc mừng anh em