Tôi sẽ mua asa ở giá< 3

Chuẩn bị gom hàng thôi anh em. Tôi tin nó sẽ làm anh em giàu sang ít nhất trong 1 năm tới