Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật tháng 5/2021

Cổ phiếu DTL nổi bật nhất tháng 5 trên HOSE khi tăng giá tới 138%.

Xem thêm:

[​IMG]

Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật tháng 5/2021