TT wash out thì nên follow 2 ngành này , cứ nhắm 2 con đầu ngành mà xúc

Chứng khoán :VND
BDS + BDS KCN : DIG , CIG

1 Likes

CIG là con gì thế đầu ngành CK à ?

Chứng Khoán bác chọn VND , BDS chọn DIG , KCN chọn CIG

Về CIG bác tham khảo topic Case vô cùng hấp dẫn cho các Bác tham khảo . Dòng BDS KCN và câu chuyện FDI 2022 - #149 bởi Mr_Bill_G

CIG là penny KCN à? thua xa tên tuổi ngay cả ITA nhỉ

Khỏi đọc, công ty có mấy chục tr cổ thì bác chơi 1 mình…

đúng cười , ngày xưa HSG vốn hóa vài trăm tỷ thị giá 4 thì chả ai khen , giờ nó lên chục k tỷ thị giá 4x thì khen trời đất … HDG ngày xưa vốn hóa 300 tỷ rồi giờ lên chục tỷ đó Bác