Tự doanh mua hay bán ròng 31/5

Tự doanh bán ròng 221,2 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 225 tỷ đồng.

Top mua ròng khớp lệnh gồm IJC, BVH, TDM, CII, VIB, ASM, NKG, MSN, GMD, EIB,…

Top cổ phiếu được bán ròng gồm DPM, FPT, HDG, VIC, HPG, VHM, ACB, VNM, BCM,…