Tư vấn Ta cho nhà đầu tư f0

Anh chị nhà đầu tư hỏi cp nào viết trên tường ạ

Tặng anh chị mua con vhc,a chị muốn vào room thì liên hệ sdt 0582864366