Vào đây mở mang đầu óc nhanh còn kịp!

Trong 5 tháng cuối năm, lượng dư nợ mà các ngân hàng còn có thể cho vay thêm thấp hơn khá nhiều so với cùng kỳ 2021
Doanh nghiệp thì đang hấp hối hàng loạt !
Thị trường chứng khoán là kênh hút vốn nếu lúc này thị trường ngỏm thì nền kinh tế sẽ đi về đâu.
VNI ko lên lúc này thì còn lên lúc nào nữa