VGC bông hoa nở muộn nhưng hương thơm mãi

VGC vừa sở hữu hàng loạt bất động sản khu công nghiệp vừa là nhà cung cấp vật liệu xây dựng hàng đầu. Tuy nhiên giá cổ phiếu đang khá thấp so cổ cùng ngành mặc dù kết quả kinh doanh rất tích cực. Dòng tiền đã tìm đến và kỳ vọng 7x trong năm nay.

1 Likes

Cổ đất như cổ vủ trụ, tăng hoài tăng mãi

1 Likes

Vgc lượn để cướp hàng thôi. Vẫn mục tiêu 7x

Mục tiêu 7x