Vhm full margin giá 79 thần tài gõ cửa

VHM FULL MARGIN GIÁ 79 THẦN TÀI GÕ CỬA

1 Likes

Bỏ lỡ mất giá 77, 78 quá tiếc

1 Likes

Chuẩn bạn 77-78 là giá không thể nào tốt hơn :slight_smile: