VHM về 66 bắt được chưa ae

vhm gãy sâu quá. ae cầm mấy tháng căng. mình tính cho ae lướt t+ 3 ở vùng giá 66.

Nghĩ VHM vào trạng thải bảo hòa rồi khó hy vọng đột phá nếu mua dài thì chỉ mong kết quả trung bình

Thơm như múi mít :grinning_face_with_smiling_eyes: