Vì sao lúc này 7Phan nói đến VNM, khi mà BDS đang nóng và Bank đang được kỳ vọng!

Nói xem xét thì sẽ thấy VNM đã giảm đến 1/2022 là một năm đó là chu kỳ giảm.
Theo dõi VNM và mua cổ ở vùng 74-75 vùng giá này khả năng sẽ có ở tháng 2. (sau tết) không vội vả gom nha.
Đó là đầu tư- mua vùng giá tốt và triển vọng doanh nghiệp.
VNM nó là cổ sẽ một ngôi sao VN30 vào 2022.
7 Phan chỉ nói vậy ! Còn đầu từ phải có kiến thức và tư duy, chúc may mắn

8 Likes

Đạp về giá này thì tốt quá anh

Đã kỳ vọng đánh giá được thì cứ gom.
Gom trên gom dưới -+2% là múc sạch

2 Likes

STB mai hàng về mà thấy Bác bảo đánh về 30 thì e lại ra đảo rồi

1 Likes

Loa loa sắp có vùng giá như 7Phan đã nói! 2022 tới VN30 thì VNM la ngôi sao sáng.
Chuyên gia mô mà làm giá được từ 19/1 đã đưa vùng mua , giá lại về đúng đó.
Thi trường chỉ có 2 loại người.

  1. Loại cống hiến, chia sẽ kinh nghiệm, giúp nhiều người, họ không có nhiều mục đích vụ lợi .
  2. Loại công việc phải làm, các shark có nhiều đội để đưa NĐT vào múc đích của họ, phe cầm cổ phiếu muốn NĐT tham gia nhiều, tạo ra cung cầu mạnh.
    ——
4 Likes

Ngọc trong quầy haha

1 Likes