Vietcombank bất ngờ giảm lãi suất tới 1%/năm cho tất cả các khoản vay VNĐ của

Từ khi dùng dịch vụ ngân hàng, chỉ duy nhất dùng VCB

1 Likes

Tín hiệu tốt

Ngân hàng mạnh nó khác với ngân hàng yếu phải chạy đôn chạy đáo tìm vốn là vậy.

Dấu hiệu của sự nới lỏng tiền tệ rồi, vừa giảm lãi suất vừa nới room thì hy vọng có một con sóng nhẹ từ giờ đến tết âm lịch.

Chốt bảo vệ, cabin bảo vệ, bốt bảo vệ , nhà vệ sinh di động

1 Likes

cấm vay bank.thêm cấm gửi bank.làm giầu nhớ kĩ 2 thứ đó. :laughing: :+1:

Tăng thì tăng vài %, giảm 1% thành giảm mạnh :smiley: