VJC: Báo cáo lợi nhuận trong 2021, năm khó khăn nhất kể từ khi dịch COVID-19 khởi phát – Báo cáo KQKD

VJC: Báo cáo lợi nhuận trong 2021, năm khó khăn nhất kể từ khi dịch COVID-19 khởi phát – Báo cáo KQKD

  • CTCP Hàng không Viet Jet (VJC) báo cáo doanh thu giảm 37% YoY còn 2,8 nghìn tỷ đồng trong quý 4/2021 trong khi lỗ 102 tỷ đồng so với khoản lỗ 995 tỷ đồng vào quý 4/2020.

  • Trong cả năm 2021, doanh thu của VJC đạt 13 nghìn tỷ đồng (-29% YoY), hoàn thành 93% dự báo cả năm của chúng tôi. LNST sau lợi ích CĐTS của VJC đạt 95 tỷ đồng trong năm 2021, tăng 39% YoY từ mức cơ sở thấp là 69 tỷ đồng vào năm 2020 so với dự báo lợi nhuận của chúng tôi là 160 tỷ đồng cho năm 2021

  • Trong năm 2021, lỗ từ HĐKD độc lập (chủ yếu đến từ mảng vận tải của hãng hàng không) đạt 3 nghìn tỷ đồng - nhìn chung không đổi so với cùng kỳ năm trước - trong khi doanh thu giảm 40% YoY còn 9 nghìn tỷ đồng. Chúng tôi cho rằng lỗ từ HĐKD tương đối tích cực so với sự sụt giảm mạnh của doanh thu do (1) VJC tiếp tục thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí và (2) doanh thu từ vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không tăng mạnh.
    Tổng hợp

Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Liên hệ: 097.522.8813
ID người tư vấn: 6626- Trần Đình Quân