Vn-Index đạt đỉnh 1280 và giảm về 1218 trong 15 phiên tới

dân chứng vui trở lại

từ 873 lên 1040 à

nvl ce rồi

lên 1054 chốt lời

chứng khoán ở đỉnh

tăng đủ 200 điểm từ đáy

tranh thủ chốt lời vùng đỉnh 1085

đỉnh là đâu đó 1096

nói sai nhiều lần

Đoán đỉnh làm gì😂

đoán đáy sai nhỉ

khả năng giảm về 970

đạt đỉnh 1099 và giảm

bán CEO giá 26,6

giảm về 974 xem xét

NVL tạo đáy ở 16.67

thủng 1.000

Lúc nào về đỉnh 1099 thế bác? Sắp chưa???

từ 1099 xuống 984

chờ tiếp, ko vội

1 Likes