Vnindex kết thúc sóng tăng?

Livestream trưa 12/5/2021