VNINDEX tham chiếu. Phân tích chi tiết tình hình các ngành

, , , , , , , , ,

Bữa giờ thị trường trong nhịp hồi phục. các cổ phiếu hồi tốt. Phước nghĩ có nhiều a/chị sẽ chọn mua vào tìm mua liên tục, vì sợ lỡ cơ hội.

  • Nhưng về xu hướng thị trường chung của chúng ta hiện tại khả năng mới khởi đầu cho việc tích lũy 900đ -1000đ còn chưa bền nữa.
  • Tuy nhiên, về cổ phiếu thì Phước đã quan sát và ghi chú các cổ phiếu có vận động đi vào tích lũy tốt rồi. Cần thêm thời gian cho cổ phiếu và để chúng ta có điểm vào đánh trong xu hướng thị trường lên.
    Khả năng ngày mai chúng ta kết tuần khoảng 900đ - 1000đ thì chúng ta gần 2 tuần vận động trong khoảng này. Sẽ cần thêm thời gian để hình thành xu hướng mới. Nên Phước vẫn sẽ đợi và quan sát là chủ yếu.
    Ngày hôm nay vận động rất tốt khỏe ở nhóm chứng khoán, bđs, thép và một số bank lớn. Nhưng chú ý thanh khoản ở mức vừa phải không mạnh thì khả năng xung lực để tăng nhiều sẽ không cao.
    Kéo ngược thị trường giảm hôm nay không thoát nhóm dầu khí, bán lẻ,… 2 nhóm này Phước cũng từng cảnh báo là nó đang chiều rơi nên hạ tỉ trọng cổ phiếu các nhóm này

Nguồn youtube: VNINDEX tham chiếu. Phân tích chi tiết tình hình các ngành