Vnindex - Vn30 đỏ lửa, liệu có tạo mô hình 2 đỉnh? Kịch bản đáo hạn PS

==> Mời cả nhà xem livetream:

https://youtu.be/wbBIdJ9ZbDQ

Các bác để pại DM hot