---Xác nhận sóng---

Đường màu đỏ đã giảm xuống 10 là đã xác nhận sóng mới!

Rõ ràng như Sóng vừa rồi không phải mã nào cũng tăng và tăng mạnh. Và Sóng này khi xác nhận cũng vậy, không phải mã nào cũng tăng và tăng mạnh mà chỉ có những Siêu Phẩm Mới sẽ được khuyến nghị, đó là điều tuyệt vời!


Growth Investing
Khuyến nghị: nâng tỷ trọng lên 100%

1 Likes

Xem mai có tăng nổi k :rofl::rofl:.bds bị đạp thì có thánh cứu

1 Likes

Theo dõi. hnay Vni về 942 vùng cản của phe bò.mai bật lên được thì sẽ vượt 1000

1 Likes

dự báo sóng này là app nào thế bạn?

1 Likes

Sóng cái CCC. Loại mất dạy, sóng vào lòng đất à
Bọn bờ rốc cứ t mất dạy như nhau

1 Likes

Lần trước cũng dự sóng xong nó call marrgin chéo cho vỡ mồm. Haha

1 Likes

Mang đồ thị ra đo lòng người đến quỳ ko khác mấy thằng đánh lô kẻ ma trận

Đợt rồi cũng xác nhận sóng rồi NVL với PDR sàn thành sóng nhận xác luôn.