1 cổ phiếu giá trị ngành dệt may giá chỉ 2x trong khi TCM đã vô câu lạc bộ 100

Doanh nghiệp dệt may số 1 VN k cần phải PR nhiều. Tổng công ty CP Phong Phú. Lơi nhuận 2020 bằng TCM- Cổ tức tiền mặt - Chuận bị đại hội cổ đông. Phím vậy thoai

1 Likes

Nhóm đầu tư tài chính lợi nhuận từ 5-15%/ tháng . Tham gia nhóm cùng nhau học hỏi phát triển,

Doanh nghiệp dệt may số 1 VN k cần phải PR nhiều. Tổng công ty CP Phong Phú. Lơi nhuận 2020 bằng TCM- Cổ tức tiền mặt - Chuận bị đại hội cổ đông. Phím vậy thoai