10 năm chinh chiến chứng khoán..nói đôi lời về đầu tư hay đầu cơ--- phân tích kỹ thuât---một nhà đầu tư do đúng nghĩa sống bằng đầu tư không làm gì khác

10 năm chinh chiến chứng khoán…nói đôi lời về đầu tư hay đầu cơ— phân tích kỹ thuât—một nhà đầu tư do đúng nghĩa sống bằng đầu tư không làm gì khác.

CÓ người hỏi mình rằng mình thích đầu tư hay đầu cơ (t+)
thật ra thì :

thật ra thì muốn đầu tư nhưng việc phải làm là kiếm tiền … tuy đầu tư nhưng phải coi trọng phân tích kỹ thuật và T+ …đầu cơ không phải là T+ kỹ thuật cũng không phải T+…mình thích đầu tư nhưng mình luôn nhớ rằng esop ban lãnh đạo giá 10.000 …còn giá bán cho cổ đông là 130.000/cổ…nên phải ra vào hợp lý để tránh làm lợn cho người ta thịt.

1 Likes

đang nhắc em nào thê

1 Likes

Bác đầu tư từ năm bao nhiêu tuổi