17/3/2023- Cơ cấu ETFs

XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG

Thị trường vẫn diễn biến khá bấp bênh khi ngay sau 1 phiên tăng mạnh là 1 phiên giảm lấy đi quá nửa mức tăng phiên trước. VN-INDEX vừa chuyển qua xu hướng TĂNG đã quay lại xu hướng TRUNG LẬP trong khi HNX vẫn chưa chuyển qua xu hướng TRUNG LẬP.

Tỉ trọng cổ phiếu đề xuất: 67%

VN-INDEX vẫn chưa vượt hẳn cản chéo nối 2 đỉnh gần nhất. Các cổ phiếu cho tín hiệu mua trong phiên 15/3 tạm thời không mua thêm hoặc bình quân giá xuống (vị thế mua muộn chỉ phù hợp cho nhà đầu tư chưa có cổ phiếu và cũng cần tuân thủ bộ quy tắc hành động mẫu). Theo dõi thêm các luồng thông tin trong nước và ngoài nước cũng như sức ảnh hưởng lên thị trường chung.

TÍN HIỆU NỔI BẬT

- Danh mục cổ phiếu tháng 3 hiện có 2 cổ phiếu vận động tích cực tính từ điểm mua tới nay là POW (cầu ngoại mua ròng lớn liên tục là điểm sáng tuy nhiên cần chú ý nếu có hiện tượng vol tăng giá không tăng trong vài phiên mặc dù khối ngoại vẫn mua ròng lớn) và VPB (đang trong nhịp retest đỉnh cũ).


Tác giả: Đậu Thế Vũ
Bản quyền bài viết thuộc Finbox - Cố vấn đầu tư chứng khoán 4.0