20/08 vnindex điều chỉnh - nhặt hàng khéo léo

20/08 VNINDEX ĐIỀU CHỈNH - NHẶT HÀNG KHÉO LÉO

NÊN LIỀU ĐÚNG LÚC. PHIÊN HÔM NAY RẤT NHIỀU CỔ PHIẾU VỀ VÙNG GIÁ HẤP DẪN TRONG NGẮN TRUNG HẠN
Hãy mua vào khi thị trường nhuốm đầy máu, kể cả đó là máu của chính bạn :ok_hand:

Phiên nay vol kỷ lục.