25 sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới

Trên toàn cầu hiện có gần 80 sàn giao dịch chứng khoán với tổng giá trị vốn hóa 110,2 nghìn tỷ USD, trong đó Sàn giao dịch chứng khoán New York ( NYSE ) và Nasdaq chiếm 42,4% tổng giá trị vốn hóa toàn cầu. NYSE và Nasdaq là hai sàn giao dịch lớn nhất với vốn hóa thị trường lần lượt là 25 nghìn tỷ USD và 21,7 nghìn tỷ USD, tăng 35,1% và 189,3% từ năm 2016 đến nay. Sàn Euronext cả Hà Lan đứng thứ ba với vốn hóa thị trường 7,2 nghìn tỷ USD, vượt qua Sàn giao dịch chứng khoán London về giá trị vốn hóa. Nền kinh tế Ấn Độ đang tăng trưởng nhanh chóng và sở hữu sàn giao dịch lớn thứ 12 thế giới với vốn hóa 3,5 nghìn tỷ USD, tăng 133% so với năm 2016.

Thông tin chi tiết: https://vneconomy.vn/25-san-giao-dich-chung-khoan-lon-nhat-the-gioi.htm