9/9 ngày đăng ks quyền mua aps cuối cùng

Em còn ít quyền mua aps cần nhượng vì đang giữ hàng TGG nên hết tiền mua. Bác nào cần add ■■■■ em 0789.258.176
Em cảm ơn ạ !

1 Likes