A e cho e phân tích giá trị con cp har

har sao giá cứ lẹt đẹt, nặng mông z các bác nhỉ