ABI - Cổ phiếu bị lãng quên?

ABI - Cổ phiếu bị lãng quên?

Hoạt động chính trong lĩnh vực bảo hiểm, ABI gần như không tăng trong suốt khoảng thời gian 6 tháng đầu năm.

Hiện tại, chỉ số P/B của ngành bảo hiểm đang giậm chân tại mức 1.5, có thể xem là mức cực kỳ hấp dẫn. Hơn nữa chỉ số P/E của lĩnh vực bảo hiểm cũng đang ở mức khá cạnh tranh chỉ khoảng 11 so với 14 của ngân hàng. Điều này cho thấy sức hấp dẫn của lĩnh vực bảo hiểm trong thời gian còn lại của năm 2021 nói chung và ABI nói riêng.

Vào đầu tháng 6 đã có sự dịch chuyển dòng tiền vào ABI và cụ thể cổ phiếu ABI tăng từ 47,000 đồng/cp lên mức khoảng 65.000 đồng/cp cho tới phiên giao dịch hôm nay ngày 27/8.

Năm 2021, ABI đặt mục tiêu đạt 2,058 tỷ đồng phí bảo hiểm gốc, tăng 8% so với thực hiện năm 2020. So với kế hoạch đề ra, sau 6 tháng đầu năm, ABI đã thực hiện được 70% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Nhưng đây chỉ là giai đoạn đầu của quá trình tăng giá nhằm quay về giá trị thực của nó. Có thể trong nửa cuối năm 2021, chúng ta mới thực sự thấy con sóng của cổ phiếu này.

ACE đồng quan điểm, muốn có phương pháp tốt, kết bạn ■■■■ Liên để cùng giao lưu trao đổi nhé: 0786901613 (■■■■)!
z2715663597061_f14c4d6823600c6a826a146f0dbb4e07|436x500