ACB - điểm chú ý trong hành trình nâng hạng VNI

ACB có lẽ về giá phù hợp phân loại Mid nhưng có năng lực quản trị, tăng trưởng bền vững như một bluchip. ACB quản trị cân bằng Balane tất cả lợi ích doanh nghiệp - nhà nước - cổ đông - khách hàng. Văn hóa ACB là sự gắn kết đồng lòng giữa doanh nghiệp - nhân viên - khách hàng - cổ đông.
ACB đã ra thông báo trả cổ tức 25%.
Tuần sau sẽ về đâu. Em lỗ quá.
Các bác cổ đông ACB lâu năm có thông tin gì mới cập nhật cho chúng em biết với.

ACB nay confirm dẫn sóng bank nhịp này rồi. Liệu có về được 4x như khuyến nghị của các Cty CK. Cùng chờ xem.